Wykorzystaj siłę jednej platformy by w pełni zarządzać kapitałem ludzkim w swojej organizacji.


 „…bo praca ludzka odnosi się nie tylko do ekonomii.
Kapitał Ludzki, to zdolność do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu
oraz kreacji nowych rozwiązań …”

HumanCapital365 to kompleksowe rozwiązanie dla platformy Microsoft Dynamics 365 wspierające procesy zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie potencjału pracowniczego opartego o bieżące potrzeby organizacji.

HumanCapital365 to zestaw komponentów pozwalających na optymalizację wartości przy minimum kosztów. Podstawowe elementy rozwiązania to:

HumanCapital365

HumanCapital365 pokrywa najistotniejsze obszary:

  • zagadnienia ekonomiczne tj.: naliczane płac, rozliczanie czasu pracy, budżetowanie, symulacje wynagrodzeń, przeszeregowania
  • zagadnienia prawne tj. : obsługa różnych form zatrudnienia, obsługa i zarządzanie czasem pracy
  • zagadnienia dotyczące potencjału pracowników tj.: ocena pracownika, rozwój pracownika,
  • zagadnienia związane ze wzrostem potencjału pracowników/organizacji tj.: pozyskiwanie pracowników, szkolenia dla pracowników, benefity pracownicze