Kim jesteśmy ?

Nasza specjalność to wdrożenia Dynamics 365 dla wielu różnych sektorów rynku. Wspieramy naszych klientów w efektywnym zarządzaniu wszystkimi działami firmy zwiększając ich skuteczność biznesową.

W skład naszego zespołu wchodzą praktycy z zakresu księgowości, logistyki i sprzedażay, finansów i księgowości, produkcji mający doświadczenie we wdrażaniu narzędzi IT. Pozwala nam to lepiej rozumieć potrzeby klienta i sposób, w jaki działa jego firma.

Od ponad 25 lat działamy na rynku, angażując się w wiele bardzo różnorodnych wyzwań. Nasze wieloletnie doświadczenie czyni z nas wyjątkową firmę do współpracy, zapewniającą zdecydowanie lepszy komfort i zrozumienie.

Jesteśmy zespołem specjalistów posiadających wszystkie kompetencje, których potrzebują nasi klienci.

Metodyka pracy Co możemy dla Ciebie zrobić

Twój Partner Microsoft Dynamics 365

microsoft partner wpartner roku 2017

Jako Bonair wyróżnia nas wszechstronność Poznaj nasze kompetencje BI i CRM

Jak pracujemy ?

Zespół wdrożeniowy zawsze budujemy pod konkretne potrzeby klienta konstruując go z grona osób, które się znają i umieją ze sobą efektywnie współpracować. Każdy z kluczowych pracowników twojej firmy, biorący udział we drożeniu, dostanie swojego konsultanta mówiącego jego językiem kompetencyjnym i doskonale rozumiejący specyfikę danego obszaru.

Pracujemy w ustalonym rytmie, dzięki czemu klient dokładnie wie w jakim momencie wdrożenie się znajduje i co jest jeszcze przed nim.

Naszą metodykę wyćwiczyliśmy podczas setek różnych wdrożeń, gdzie zespoły składały się z dziesiątek osób zarówno po stronie klienta, jak i naszej.  

Jeśli klient widzi szybko efekty naszej współpracy – lepiej ocenia naszą pracę.

Co robimy ?

Jesteśmy specjalistami Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. W zakresie naszych usług jest wszystko co składa się na proces wdrożenia – od analizy aż po serwis i utrzymanie.

Poznaj nasze usługi:

Analiza przedwdrożeniowa

Właściwie przeprowadzona analiza jest gwarantem udanego wdrożenia i osiągnięcia celów projektu, dlatego podchodzimy do tego procesu w bardzo profesjonalny sposób.

Analizę przedwdrożeniową przeprowadzają doświadczeni analitycy biznesowi, którzy mają na swoim koncie kilkadziesiąt analiz stanowiących fundamenty zakończonych sukcesem implementacji systemów. Stosują oni specjalną metodykę opracowaną przez Bonair.

Jej kluczowym elementem jest precyzyjne zidentyfikowanie oczekiwań Klienta i opracowanie charakterystyki obszarów objętych analizą, czyli procesów biznesowych, które mają znaleźć odzwierciedlenie w systemie. W ten sposób powstaje wstępna koncepcja rozwiązania. Końcowym produktem analizy jest dokument, który umożliwia zaprojektowanie rozwiązania niezależnie od wybranej technologii.

Wdrożenia

Do każdego projektu podchodzimy w indywidualny sposób, kładąc duży nacisk na analizę procesów biznesowych i potrzeb organizacji oraz stworzenie koncepcji wdrożenia, a następnie zbudowanie i uruchomienie systemu zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Dużą wagę przykładamy do bezpieczeństwa realizacji projektu, dlatego działamy w oparciu o wypracowaną metodykę wdrożeniową i procedury jakości. Nad całością projektów czuwa nasz zespół doświadczonych specjalistów: analitycy, inżynierowie systemowi, konsultanci i inżynierowie oprogramowania oraz project managerowie, którzy potwierdzili skuteczność działania wieloma referencjami.

Audyty wydajności Dynamics 365

Zarządzanie oprogramowaniem systemu Microsoft Dynamics 365 ma na celu wychwycenie wąskich gardeł w wydajności działającej instalacji systemu.

Wdrożenie Microsoft Dynamics AX to proces długofalowy, podczas którego dochodzi zarówno do parametryzacji procesów, jak i aplikacji. Jednak nawet odpowiednio ustawione parametry wydajnościowe systemu zmieniają się w czasie i zależą od liczby danych, ich układu, obciążenia generowanego przez użytkowników oraz charakteru ich pracy. W efekcie praca nad wydajnością jest procesem ciągłym i stanowi stały element serwisu i konserwacji rozwiązania. W odczuciu użytkowników nawet najbardziej wydajny system po wielu miesiącach rejestrowania transakcji może nie spełniać w tym zakresie oczekiwań.

Jesteśmy zespołem, który wierzy w ten produkt od pierwszych jego wersji.

Microsoft Dynamics 365 for Financial and Operations

Poznaj najważniejsze funkcje

 

Retail

Ujednolić obsługę klienta w wielu kanałach sprzedaży (omnichannel), łącząc informacje ze świata e-commerce oraz ze stacjonarnych punktów obsługi sprzedaży. Zapewnij sprzedawcom możliwość personalizowanej, szytej na miarę obsługi konsumentów. Intuicyjne narzędzia poprawią przepływy pracy, a dostępne w chmurze jak i offline rozwiązania sprzedażowe ułatwią obsługę odległych punktów sprzedaży.

Produkcja

Aplikacje Microsoft Dynamics 365 wspierają obsługę procesów w produkcji dyskretnej, procesowej i lean manufacturing ze wszystkimi ich specyfikami. Zarządzaj planowaniem produkcji z jednego centralnego miejsca dla całej organizacji. Dzięki aplikacjom mobilnym zapewnij pracownikom łatwe pobieranie zadań do wykonania i wprowadzanie informacji zwrotnej o zrealizowanych aktywnościach.

Usługi profesjonalne

Zintegruj zarządzanie projektami z obszarem logistyki i księgowości, aby szybciej rozliczać wykonane usługi. Usprawnij zarządzanie zasobami w projektach w szczególności zasobami ludzkimi dzięki kalendarzom pracy oraz mechanizmom miękkiej i twardej rezerwacji. Wprowadź aplikacje mobilne dla pracowników, aby zdalnie uzupełniali informacje o wykonanych zadaniach w kartach pracy.

Dystrybucja i logistyka

Automatyzuj procesy magazynowe z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych lub RFID, aby ograniczyć koszty operacyjne. Reaguj szybko na zmieniające się wymagania biznesowe - zapewnij menedżerom możliwość efektywnego i elastycznego nadzoru nad czynnościami takimi jak: załadunek, wysyłka czy przeładunek. Kontroluj przepływ towarów w ramach zintegrowanego łańcucha logistycznego wskroś całej grupy kapitałowej.

Administracja publiczna

Budżetuj wpływy i wydatki zgodnie z przyjętymi zasadami dot. polityki budżetowej. Kontroluj proaktywnie wydatki w odniesieniu do środków budżetowych. Ustandaryzuj i zapewnij transparentność procesów w organizacji dzięki efektywnemu silnikowi workflow z możliwością graficznego modelo-wania procesów.

Finanse i kontroling

Wprowadź wielowymiarowy system finansowo-księgowy zapewniający elastyczną analitykę rachunkową oraz umożliwiający obsługę różnych standar-dów księgowych (MSR, GAAP). Dzięki modułowi rachunku kosztów zapewnij prowadzenie rachunkowości zarządczej w dowolnych przekrojach. Użyj rozwiązania wielowalutowego i wielojęzycznego do prowadzenia księ-gowych usług wspólnych do wielu spółek w ramach grupy kapitałowej. Sprawnie planuj budżetowanie z dwukierunkową integracją z Excelem. Proaktywnie kontroluj procesy biznesowe w relacji do budżetu. Przyjazne narzędzia raportowe umożliwią Ci budowanie zestawień analitycznych na żądanie.

Co możemy zrobić dla Twojej Firmy?

Przeprowadź z nami cyfrową transformację optymalizując kluczowe procesy
w swojej firmie dzięki kompleksowemu rozwiązaniu Dynamics 365.

Produkcja

Przyspieszymy realizację zamówień, zapewnimy lepsze dostosowanie się do popytu oraz sprawniejsze zarządzanie zasobami. Zwiększ wydajność produkcji dyskretnej, procesowej i odchudzonej. Dane dostępne w czasie rzeczywistym umożliwią Ci śledzenie postępów produkcji, dokładniejsze określanie dat realizacji zamówień oraz kontrolę i obniżenie kosztów. Nasze rozwiązania oferują wiele strategii produkcji, takich jak konfiguracja pod zamówienie, montaż na zamówienie, produkcja na magazyn i produkcja na zamówienie.

 • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
 • Zarządzanie zasobami
 • Konfiguracja produktów
 • Koszty produkcji
 • Tworzenie raportów dotyczących produkcji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Łączymy procesy sprzedaży i zakupu z zarządzaniem logistyką, produkcją i magazynem, aby zapewnić wgląd w cały łańcuch dostaw i ułatwić zarządzanie nim. Dostarczymy funkcje obsługujące przepływy wewnątrzfirmowe i obejmujące wiele ośrodków, usprawniając zarządzanie organizacjami rozproszonymi.

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie towarami i usługami
 • Planowanie główne obejmujące sprzedaż przyszłej produkcji
 • Prognozowanie

Handel detaliczny

Możemy rozszerzyć system ERP o funkcję zarzadzania wieloma kanałami sprzedaży oraz obsługi sklepów i merchandisingu. Dzięki temu zyskasz zintegrowane na jednej platformie funkcje obsługujące operacje handlu detalicznego.

 • Punkt sprzedaży
 • Scentralizowane zarządzanie sklepami
 • Zarządzanie wieloma kanałami
 • Zapewnienie zgodności sprzętu i systemów płatności z przepisami

Zarządzanie finansami

Wdrożony przez nas moduł umożliwi Ci szybkie i wydajne rejestrowanie transakcji finansowych, zarządzanie relacjami między podmiotami zależnymi a spółkami nadrzędnymi, księgowanie kosztów wewnętrznych i przeglądanie danych finansowych. Dzięki temu wspomożemy kontrolę kosztów oraz wdrażanie reguł i zasad księgowych.

 • Księga główna,/li>
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Zarządzanie środkami trwałymi
 • Kontrola budżetu
 • Raporty finansowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Dzięki kompleksowej platformie zarządzania kapitałem ludzkim umożliwimy przechowywanie kartotek pracowników i zarządzanie nimi, usprawnimy rekrutację i szkolenia oraz wspomożemy zarządzanie Twoją organizacją.

 • Administrowanie organizacją
 • Zarządzanie rekrutacją i selekcją
 • Podróże służbowe i ich koszty
 • Czas pracy i obecność
 • Zarządzanie wynagrodzeniami

Co możemy zrobić?

Skontaktuj się z nami!

kontakt z nami

Daj nam znać o swoich potrzebach

Masz pytania? Skontaktuj się z nami