Aktualności

Pyramid Analytics BI Office - wersja 6 już dostępna!

BI Office - wersja 6

Rozwijanie analityki w przedsiębiorstwie

Kompletna platforma analityczna umożliwia lepsze podejmowanie decyzji w organizacji. Obsługuje ona zinformatyzowane modele danych – stabilne i dokładne oraz modele danych, które może szybko stworzyć każdy użytkownik. Takie podejście zapewnia równowagę pomiędzy scentralizowanym, zarządzanym bezpieczeństwem, a samoobsługą. Pozwala ono również na skalowanie produktu pod kątem tysięcy użytkowników, w postaci pojedynczej instalacji, w niewiarygodnie krótkim czasie. Wersja 6 BI Office rozwija to podejście, oferując szeroki zakres funkcji upraszczających złożoność i umożliwiających przedsiębiorstwu wspólne rozwiązywanie trudnych problemów i podejmowanie lepszych decyzji.

Więcej