Rozwiązania firmy Titus oferowane przez Bonair SA pozwalają klasyfikować i znakować dokumenty za pomocą etykiet wizualnych oraz w formie metadanych.


Aplikacje firmy Titus są proste w użytkowaniu i instalacji oraz efektywne kosztowo. Ich działanie  opiera się na założeniu, że problem wycieku informacji powstaje w momencie jej tworzenia przez użytkownika, stąd należy klasyfikować dane według ich ważności, np. na publiczne, poufne i tajne.

Obszary zastosowań rozwiązań Titus:

 • Zabezpieczenie wiadomości e-mail
 • Zabezpieczenie dokumentów
 • Zabezpieczenie intranetu
 • Zabezpieczenie plików na pulpicie

Korzyści z zastosowania narzędzi Titus:

 • Natychmiastowe ograniczenie ryzyka wycieku informacji, w tym uniemożliwienie wysłania poufnych dokumentów
 • Uporządkowanie przetwarzania danych o różnych poziomach ważności
 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji
 • Integracja z systemami klasy DLP (ang. Data Loss Prevention)
 • Wsparcie w szybkim uzyskaniu zgodności z obowiązującymi przepisami m.in.:
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Rekomendacja D (klasyfikowanie informacji, wprowadzenie zabezpieczeń ułatwiających kontrolę nad informacjami poufnymi kierowanymi na zewnątrz banku za pomocą poczty elektronicznej, wsparcie w tworzeniu tzw. kultury bezpieczeństwa informacji)
 • Zwiększenie świadomości zagadnień bezpieczeństwa danych wśród użytkowników

Message Classification – narzędzie do zabezpieczenia wiadomości e-mail

Zapewnia klasyfikację i oznakowanie każdej wiadomości e-mail przed jej wysłaniem za pomocą intuicyjnego interfejsu zintegrowanego z normalnym przebiegiem prac. W przypadku wysyłania informacji niejawnych na podstawie klasyfikacji administratorzy mogą skonfigurować szyfrowanie tak, aby dokonywało się automatycznie w poszczególnych komputerach lub bramkach sieci.


Classification for Microsoft Office – rozwiązanie do zabezpieczenia dokumentów

Narzędzie do klasyfikacji i egzekwowania zasad polityki, dzięki któremu wszystkie dokumenty podlegają zaklasyfikowaniu przed zapisaniem, drukowaniem czy wysłaniem pocztą elektroniczną. Dokumenty otrzymują wyraźne określenie wartości informacji i ich ważności dzięki wizualnemu oznaczeniu w postaci nagłówka, stopki, znaku wodnego i oznaczenia treści.


Rozwiązania dla Microsoft SharePoint  - zabezpieczenie dokumentów w intranecie

Służą do klasyfikacji i zabezpieczania przetwarzania dokumentów w repozytorium Microsoft SharePoint. Pozwalają klasyfikować i oznaczać pliki, kontrolować ich tworzenie oraz przepływ. Umożliwiają przypisywanie uprawnień zabezpieczających w oparciu o metadane dokumentu lub treść. Do dokumentów automatycznie dodawane są oznaczenia i znaki wodne, a pliki dodatkowo generowane są wersji PDF dla celów archiwizacji i współdzielenia.


Classification for Desktop – narzędzie do klasyfikowania plików na pulpicie

Posiada interfejs zintegrowany z systemem operacyjnym, co umożliwia użytkownikowi przypisanie klasyfikacji każdemu rodzajowi pliku na pulpicie komputera. Program przechowuje klasyfikację w postaci metadanych, które są powiązane z plikiem i pomagają innym programom chroniącym przed utratą danych w prawidłowym zidentyfikowaniu i ochronie informacji.