Moduł Najem Powierzchni w systemie CRM dedykowany jest parkom technologicznym i firmom deweloperskim, które zajmują się wynajmem przestrzeni komercyjnych i biurowych, placów oraz miejsc parkingowych.


 Oprócz standardowych pól systemu CRM, moduł zawiera funkcjonalności  przygotowane specjalnie dla branży deweloperskiej, takie jak:

 • Inwestycje,
 • Umowy najmu i pozycje umów najmu,
 • Obiekty najmu.

Moduł Najem Powierzchni umożliwia pracownikom przechowywanie uporządkowanych danych na temat inwestycji, umów oraz klientów. Na podstawie zgromadzonych informacji można szybko raportować i analizować postęp w procesie handlowym. System jest dostępny zarówno na urządzenia stacjonarne, jak i mobilne, a korzystanie z jego funkcjonalności jest możliwe za pośrednictwem witryny www oraz z poziomu programu Outlook.


Funkcjonalności:

 1. Inwestycje – baza wszystkich inwestycji, zawierająca takie dane, jak: typ inwestycji, powierzchnia całkowita, lokalizacja oraz struktura powierzchni wynajętej/wolnej. Zebrane informacje pozwalają na szybką analizę możliwych zysków.
 2. Umowy – zbiór wszystkich umów: od wersji roboczych, przez aktualne, aż po archiwalne, dotyczących pozycji umów najmu i obiektów najmu. Umowy mogą być zawierane na czas określony, a zebrane w systemie dane pozwalają na analizę dat upływu najmu i aktualnych przepływów pieniężnych związanych z umowami.
 3. Klienci – baza zawierająca dane klientów, kontaktów oraz potencjalnych klientów. Zabrane informacje mogą służyć do analizy potrzeb klientów lub powodów rezygnacji z przedłużenia umowy.


Zakres przechowywanych danych: 

 1. Obiekty najmu – w systemie możliwe jest gromadzenie informacji na temat wykorzystania obiektów najmu, czyli części inwestycji (np. pięter w przypadku biurowca lub części placu, np. pod rynek ze zdrową żywnością). Rozwiązanie zapewnia łatwy dostęp do danych mówiących o tym, która część powierzchni jest już wynajęta, a która pozostaje jeszcze wolna.
 2. Umowa najmu i pozycje umów najmu – umowa najmu jest ściśle powiązana z obiektem najmu. Mogą one dotyczyć wynajmu pokoju w przypadku powierzchni niepodzielnej lub części powierzchni w przypadku open space. Pozycje umów najmu dotyczą szczegółowego podziału powierzchni pomiędzy klientów korzystających z usług.


Korzyści biznesowe: 

1. Szybki dostęp do pełnych danych – w jednym miejscu znajdziemy bazę danych klientów, inwestycji i umów, dzięki czemu możemy szybciej reagować na potrzeby naszej firmy i klientów.

 • W przypadku kontaktu od klienta zainteresowanego dokupieniem powierzchni, w szybki sposób można sprawdzić, w jakiej inwestycji klient ma już wykupioną pozycję, i zaproponować mu wynajem powierzchni znajdującej się obok lub przeniesienie się do lokalu, który bardziej odpowiada jego oczekiwaniom.

2. Wielowymiarowe wyszukiwanie – analiza i przegląd obiektów mogą być przeprowadzane z wielu stron, np.:

  • Wiedząc o tym, że „sklep X” znajduje się na 1. piętrze Galerii Handlowej, możemy przejść do inwestycji „Galeria Handlowa”, odnaleźć obiekt najmu w postaci 1. piętra galerii i tam odszukać pozycję „sklep X”. Widoczna będzie umowa oraz szczegóły dotyczące tej pozycji.
  • Z drugiej strony wiedząc, że „sklep X” należy do grupy sklepów, możemy wyszukać w bazie klientów odpowiedni rekord i tam odnaleźć podpisane umowy – jedna z nich będzie dotyczyła szukanej przez nas pozycji.

3. Szybkie raportowanie – na podstawie zebranych danych możliwe jest przygotowywanie raportów dotyczących wszystkich obszarów działalności:

 • Raport porównujący wpływy z wynajmu i usług dodatkowych według inwestycji
 • Raport dotyczący dat wygasania umów najmu – pozwala przesunąć moce sprzedażowe do odpowiedniego obszaru na odpowiednią inwestycję
 • Raport dotyczący przychodów z inwestycji i możliwych do wygenerowania zysków

4. Wykresy i analiza – dzięki systemowi CRM możliwe jest generowanie wykresów z poziomu programu Outlook. Pozwalają one na szybszą analizę stanu inwestycji – graficzna wizualizacja jest dużo przyjemniejsza w odbiorze i łatwiejsza do interpretacji.

 • Możliwość analizy realizacji celów sprzedażowych