Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów zespół konsultantów Bonair opracował zestaw funkcjonalności wspierających proces obsługi zamówień publicznych. Prosty import list zamówień publicznych z zewnętrznych źródeł tworzy wspólną bazę w organizacji, nad którą może pracować cały zespół. Odpowiednio skonfigurowane przepływy pracy wspierają automatyczne rozdzielanie zadań oraz kontrolują terminy zadań. Zintegrowany moduł raportowy pozwala szybko oceniać postępy prac nad przetargami oraz ich skuteczność.


Cele wdrożenia/komunikaty biznesowe

 • Automatyzacja działań związanych z obsługą zamówień publicznych
 • Rejestr przetargów publicznych, które trafiły do organizacji
 • Usprawnienie pracy zespołowej w działach zajmujących się obsługą zamówień publicznych
 • Wsparcie raportowania wydajności działów obsługi przetargów

Adresaci biznesowi

 • Działy obsługi przetargów
 • Działy sprzedaży

Korzyści dla klienta

 • Import danych ze stron zamieszczających zamówienia publiczne -jednolita baza potencjalnych klientów
 • Szybka dystrybucja danych o przetargach do odpowiednich osób w organizacji
 • Szybki dostęp do bazy zamówień publicznych
 • Monitorowanie stanu pracy zespołów sprzedażowych
 • Zbiór aktualnych dokumentów załączanych do oferty

Produkty

 • Microsoft Dynamics CRM moduł „Zamówienia publiczne”

Skrócony opis scenariusza

 • Automatyczny import danych baz przetargów do systemu. Wyselekcjonowane na podstawie zdefiniowanych kryteriów listy przetargów ze stron TED (lub innych źródeł) zapisywane są do szablonu, który w łatwy i powtarzalny sposób przenosi dane do Microsoft Dynamics CRM. Import uruchamia proces obsługi przetargów w systemie. Istnieje możliwość ręcznego tworzenia i edycja przetargów
 • Mechanizm przypominający o zbliżających się datach istotnych dla procesu składnia zapytań ofertowych, (termin składania ofert, odwołań, dodatkowa możliwość określenia własnych dat)
 • Wbudowane mechanizmy wyszukiwania informacji w archiwalnych i aktualnych przetargach
 • Możliwość określenia zasad automatycznego przydzielania przetargów do użytkowników lub zespołów.
 • Wsparcie pracy zespołowej nad procesem składania ofert
 • Zarządzanie procesem składania odwołań
 • Pełen zakres danych opisujących przetarg i proces jego obsługi (ramy czasowe, zakres składania zapytań i ofert zbiór dokumentów opisujących zamówienie)
 • Dostęp do biblioteki aktualnych dokumentów wymaganych do złożenia oferty (KRS, KRK, US, ZUS itp.) oraz funkcjonalność korzystania z przygotowanych szablonów dokumentów zdefiniowanych w systemie
 • Pulpity zbudowane w sposób umożliwiający analizę wydajności pracy. Raporty prezentujące wygrane oraz przegrane przetargi