Elektroniczny obieg dokumentów dla Microsoft Dynamics AX (CasePro) to system automatyzujący obsługę procesów biznesowych, np.: zapotrzebowania zakupu, zamówienia, faktury kosztowej czy wniosku urlopowego.


Przykładem nowoczesnego rozwiązania workflow klasy BPM (Business Process Management), zintegrowanego z Microsoft Dynamics AX, jest platforma aplikacyjna CasePro. Rozwiązanie pozwala na proste dostosowanie procesu do bieżących potrzeb biznesowych, definiowanie nowych procesów przez ich właścicieli, możliwość bieżącej aktualizacji bez przerywania eksploatacji systemu oraz monitorowanie przebiegu spraw. W końcowym etapie procesu dokument trafia w postaci odpowiedniego dekretu do systemu ERP – Microsoft Dynamics AX, z którym CasePro jest zintegrowane.

 

Zastosowanie


Obieg dokumentów

 • faktury zakupu
 • zamówienia
 • wnioski
 • delegacje


Obieg spraw

 • reklamacje
 • zgłoszenia serwisowe
 • zezwolenia
 • opiniowanie


Korzyści z zastosowania rozwiązania

 • Redukcja kosztów poprzez automatyzację pracy
 • Redukcja ryzyka dzięki ujednoliconym zasadom przetwarzania dokumentów spraw
 • Sprawny obieg informacji wewnątrz firmy
 • Pełna kontrola i monitorowanie wszystkich kroków procesu
 • Bezpieczeństwo rozwiązania dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 
 • Wygodny dostęp do systemu poprzez przeglądarkę WWW 
 • Integralność z zewnętrznymi systemami, wbudowane mechanizmy wymiany danych z Microsoft Dynamics AX