Microsoft Dynamics AX to innowacyjne rozwiązanie klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning), które zapewnia sprawne zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa i wsparcie w procesach podejmowania decyzji, zwiększa wydajność pracowników i optymalizuje koszty operacyjne.


To rozwiązanie dedykowane dużym i średnim przedsiębiorstwom, które posiada wbudowane rozszerzenia funkcjonalne dla branż, m.in.: produkcyjnej, usługowej, sprzedaży detalicznej i administracji publicznej.

Rozwiązanie dostępne w ponad 40 wersjach językowych kompleksowo obsługuje najważniejsze procesy biznesowe, w tym:

 • Produkcja
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Handel detaliczny
 • Obsługa klienta
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Analiza danych biznesowych i raportowanie 

 

Microsoft Dynamics AX może zostać uzupełniony autorskimi rozwiązaniami firmy Bonair:

 • AX Honoraria 2012 – moduł do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowniczą
 • CasePro – system umożliwiający zarządzanie obiegiem dokumentów i obsługą różnych typów spraw


Rozwiązanie skutecznie wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, zapewniając:

 • Integrację i centralizację procesów biznesowych firmy oraz wsparcie zarządzania na szczeblu strategicznym i operacyjnym
 • Szybki przepływ informacji oraz dostęp do kompleksowych informacji dotyczących różnych obszarów przedsiębiorstwa dzięki zintegrowanej bazie danych aktualizowanej w czasie rzeczywistym
 • Obsługę wielu podmiotów w ramach jednego rozwiązania (np. holdingów czy grup kapitałowych), działających na rynku krajowym i w skali międzynarodowej, a także w jednej lokalizacji lub w strukturze wielooddziałowej
 • Wielowalutowość i wielojęzyczność
 • Możliwość dopasowania systemu do potrzeb organizacji dzięki otwartości na integrację z innymi aplikacjami i elastyczną parametryzację
 • Dostosowanie do krajowych i międzynarodowych standardów w zakresie finansów i rachunkowości
 • Skalowalność umożliwiającą jednoczesną pracę, zarówno kilku, jak i kilkuset użytkowników
 • Łatwość i wydajność pracy dzięki intuicyjnemu w obsłudze interfejsowi użytkownika, który przypomina powszechnie znany interfejs pakietu Microsoft Office

Najważniejsze możliwości nowej wersji Microsoft Dynamics AX:

 • Specjalizowane funkcjonalności dla branży usług profesjonalnych
 • Pełna obsługa wielokanałowej sprzedaży
 • Obsługa produkcji procesowej i produkcji lean (wyszczuplonej)
 • Dostosowania dla sektora publicznego
 • Wsparcie organizacji rozproszonych (wielooddziałowych, międzynarodowych) w ramach jednej centralnej instalacji
 • Możliwa obsługa całych grup kapitałowych
 • Zaawansowane narzędzie budżetowania pozwalające na elastyczne modelowanie i prowadzenie procesu budżetowania nawet w złożonych organizacjach
 • Graficzne modelowanie przebiegu procesów
 • Predefiniowane pulpity menadżerskie, w których zdefiniowano ponad 30 ról występujących w organizacjach
 • Zestaw przyjaznych interfejsów dla zdefiniowanych typów ról dopasowanych do konkretnych potrzeb użytkownika
 • Elastyczne narzędzie do zarządzania przepływem pracy w firmie
 • Raportowanie standardowe, ad hoc oraz raporty analityczne możliwe dzięki Microsoft SQL Server Reporting Services


Automatyzacja testów w Microsoft Dynamics AX