MES (ang. Manufacturing Execution System) to klasa systemu wsparcia zarządzania procesami produkcyjnymi usprawniającego działania operacyjne i analizę danych procesowych. Rozwiązanie bazuje na gromadzeniu informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych.


Oferta Bonair bazuje na rozwiązaniach MES firmy GE Intelligent Platforms. Dobór produktów z rodziny Proficy zapewnia możliwość dopasowania wdrożenia do szerokiej gamy zastosowań. Wszystkie produkty pozwalają na pełną konfigurację i dostosowanie do szczegółowych wymagań klienta.


Zastosowanie

Rozwiązania klasy MES usprawniają procesy produkcji i zarządzania operacyjnego zbierając dane w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem elementów automatyki przemysłowej oraz przy udziale operatorów linii. System pozwala na uzyskanie aktualnej informacji o stopniu wykonania produkcji, podejmowanie na bieżąco właściwych decyzji i reagowanie na nieprawidłowości pojawiające się w czasie realizacji procesu produkcyjnego.


Obszary zastosowań rozwiązania MES:

 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • monitorowanie przebiegu produkcji w skali zakładu
 • podnoszenie efektywności produkcji
 • identyfikacja obszarów produkcyjnych wymagających ulepszenia
 • spójne raportowanie produkcji w skali całego zakładu produkcyjnego


Korzyści z zastosowania rozwiązania:

 • poprawa wskaźników OEE
 • ograniczenie przestojów
 • obniżenie strat
 • wzrost jakości produkcji
 • usprawnienie podejmowania decyzji poprzez wizualizację stanu produkcji
 • możliwość przechowywania historycznych danych produkcyjnych
 • możliwość usprawnienia systemów do analizy wydajności i zarządzania produkcją

Na rozwiązanie MES firmy GE Intelligent Platforms składa się kilka modułów:

Gromadzenie danych i wizualizacja:

Proficy Historian

Proficy Historian to przemysłowa baza danych, która służy do wydajnego i efektywnego zbierania oraz przechowywania danych produkcyjnych. Sprawdza się w najtrudniejszych sytuacjach związanych z zarządzaniem danymi. Jest łatwy we wdrażaniu i eksploatacji, skalowalny, szybki i wydajny oraz pracuje niezawodnie w najbardziej wymagających aplikacjach.

Rozwiązanie charakteryzuje się:

 • niezawodną architekturą systemu
 • łatwą konfiguracją i administrowaniem
 • bezkonkurencyjną wydajnością (100 000 zapisów i odczytów na sekundę)
 • integracją z systemami do analizy wydajności i zarządzania produkcją

Real Time Information Portal

Real Time Information Portal jest rozwiązaniem opartym na technologii internetowej. Integruje systemy produkcyjne zapewniając komunikację w skali całego zakładu, dostarczając narzędzi analitycznych i technik wizualizacyjnych opartych na technologii WWW.

Aplikacja zapewnia:

 • wszechstronne i wspólne środowisko raportowania dla aplikacji istniejących w zakładzie
 • zaawansowane metody śledzenia trendów, prezentacji graficznej i analiz statystycznych danych w trybie on-line
 • szczegółowy wgląd w pracę całego przedsiębiorstwa
 • zwiększenie wydajności


 

Zarządzanie operacyjne:

Proficy Workflow

Moduł ten jest narzędziem umożliwiającym dynamiczne podejmowanie decyzji. Integruje automatyczne i ręczne procesy produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa. Proficy Workflow jest systemem klasy BPM, który umożliwia obsługę przepływu informacji w zakładzie w wersji elektronicznej.

Proficy Plant Applications

Dla każdego menedżera produkcji kluczem do uzyskania optymalnej wydajności linii produkcyjnych jest możliwość bieżącego śledzenia i pełnego zrozumienia wszystkich zdarzeń produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Równie istotnym czynnikiem jest podejmowanie właściwych działań przyczyniających się do zwiększenia efektywności produkcji. Takie możliwości zapewnia Proficy Plant Applications firmy GE Intelligent Platforms.

PLANT APPLICATIONS SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU GŁÓWNYCH MODUŁÓW:

 • Wydajność – Efficiency

Umożliwia lepsze wykorzystanie kapitału przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie analiz porównawczych wykorzystujących dane o wydajności całego procesu. Dzięki możliwościom identyfikacji i monitorowania obszarów wymagających ulepszenia, moduł ten stanowi idealne rozwiązanie dla menedżerów dążących do zwiększania wydajności produkcji.

 • Jakość – Quality

Pomaga w poprawie jakości produktu, pozwalając jednocześnie na wyraźne obniżanie ilości odpadów produkcyjnych oraz strat w procesie.

 • Produkcja – Production

Optymalizuje procesy produkcyjne poprzez umożliwienie szczegółowego wglądu w drogę produktu w procesie. Generuje raporty i ułatwia wprowadzanie zmian w harmonogramowaniu w celu poprawy wykorzystania posiadanego parku maszynowego.

 • Analiza produkcji wsadowej – Batch Analysis

Wspiera poprawę ogólnej jakości produkcji oraz lepsze zrozumienie i kontrolę produkcji wsadowej. Zawiera narzędzia umożliwiające szczegółowe analizy oraz posiada interfejsy do wielu istniejących na rynku systemów zarządzania produkcją wsadową.

 • Raporty – Reporting

Odpowiada za generowanie raportów i zestawień w skali całego zakładu ułatwiając podejmowanie natychmiastowych decyzji dzięki możliwościom dotarcia do źródła powstawania problemu. Wykorzystanie szeregu predefiniowanych lub dedykowanych raportów pozwala oszczędzić czas i dostępne środki.

Proficy DataMart

Moduł rozszerza możliwości raportowe Plant Applications, umożliwiając dostęp do danych produkcyjnych za pośrednictwem systemów klasy Business Intelligence. Proficy DataMart umożliwia porównywanie danych w skali całego przedsiębiorstwa poprzez typowe dla kostek analitycznych operacje (uogólnienie danych, drążenie danych, wielowymiarowa analiza danych, interaktywna zmiana układu raportu).

Proficy Scheduler

Moduł jest interaktywnym, graficznym narzędziem planistycznym, umożliwiającym tworzenie w czasie rzeczywistym efektywnych harmonogramów produkcji. Harmonogramy te są realizowane w oparciu o przepustowość zasobów i dostępne środki produkcji. Proficy Scheduler pozwala również na szybkie planowanie zadań produkcyjnych. Moduł daje planistom możliwość optymalizacji kolejności realizowanych zleceń i niweluje wpływ zakłóceń spowodowanych przez nieplanowaną produkcję oraz przestoje.

Proficy Open Enterprise

Moduł umożliwia dwukierunkowe przesyłanie danych pomiędzy systemem ERP a systemem MES. Pozwala decydentom wykorzystać rzeczywiste dane produkcyjne napływające w czasie rzeczywistym. Umożliwia także operatorom podnosić efektywność na liniach produkcyjnych dzięki wykorzystywaniu informacji biznesowych.