BI Office to kompletna platforma BI do analiz, prezentacji i raportowania informacji. Podstawą rozwiązania jest połączenie dwóch skrajnych wartości - dostarczanie elegancji, prostoty i swobody w obsłudze, przy jednoczesnym zapewnieniu wyrafinowanego narzędzia do obsługi złożonych zapytań, dużych wolumenów danych dla dużych grup użytkowników.


Każdy może mieć dostęp do Business Intelligence i korzystać z możliwości narzędzi bez znajomości języka zapytań do bazy danych.

Więcej informacji na temat korzyści z zastosowania rozwiązań analityczno-raportowych można znaleźć na stronie: BUSINESS INTELLIGENCE

Z punktu widzenia organizacji niezwykle trudno wybrać skuteczne narzędzie do analiz i raportowania. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiło się zjawisko Big Data i różne sposoby jego definiowania. Podstawową i kluczową sprawą jest jednak przetworzenie wielu danych na konkretną informację, a co za tym idzie - zapewnienie pracownikom dostępu do tych danych. Według badań Gartnera 90% użytkowników nie ma dostępu do narzędzi analityczno-raportowych. Bardziej wiarygodne dane to lepsze decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Rozwiązania Pyramid Analytics odpowiadają na powyższe zagadnienia. Ideą jest jedno rozwiązanie wspierające wszystkie potrzeby Business Intelligence.

bonair bioffice photo

W ramach BI Office wydzielone są trzy główne moduły:

Data Discovery - używany do tworzenia widoków analitycznych w bazie Analysis Services

 • łatwe w użyciu narzędzie BI z dostępną analityką
 • bogate i intuicyjne wizualizacje
 • dane dostępne dla użytkowników nietechnicznych
   

Dashboard – używa stworzonych komponentów w celu stworzenia interaktywnych kokpitów menedżerskich na ekranie

 • nigdy więcej statycznych raportów
 • interaktywna analiza ad hoc
 • dostęp do danych z dowolnego miejsca
   

Publisher - ponownie wykorzystuje widoki w celu stworzenia dynamicznych raportów

 • zmniejszenie kosztów projektowania i dystrybucji
 • dowolne kreowanie raportów
 • raporty wywoływane na podstawie zdarzeń

Narzędzia Pyramid Analytics to nowatorskie podejście zaawansowanej wizualizacji danych z wielowymiarowych baz danych. BI Office to innowacyjne rozwiązanie wyróżniające się na rynku, co potwierdziła organizacja BARC BI Survey 13, która wykonała badania w zakresie 30 produktów BI i zgromadziła ponad 3 000 ankiet. Pyramid Analytics wygrał w siedmiu kategoriach, a w sześciu otrzymał tytuł lidera.


Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie: www.pyramidanalytics.com oraz kanale Pyramid Analytics