Właściwie przeprowadzona analiza jest gwarantem udanego wdrożenia i osiągnięcia celów projektu, dlatego podchodzimy do tego procesu w bardzo profesjonalny sposób.


Analizę przedwdrożeniową przeprowadzają doświadczeni analitycy biznesowi, którzy mają na swoim koncie kilkadziesiąt analiz stanowiących fundamenty zakończonych sukcesem implementacji systemów. Stosują oni specjalną metodykę opracowaną przez Bonair.

Jej kluczowym elementem jest precyzyjne zidentyfikowanie oczekiwań Klienta i opracowanie charakterystyki obszarów objętych analizą, czyli procesów biznesowych, które mają znaleźć odzwierciedlenie w systemie. W ten sposób powstaje wstępna koncepcja rozwiązania. Końcowym produktem analizy jest dokument, który umożliwia zaprojektowanie rozwiązania niezależnie od wybranej technologii.