Zarządzanie oprogramowaniem systemu Microsoft Dynamics AX ma na celu wychwycenie wąskich gardeł w wydajności działającej instalacji systemu.


Wdrożenie Microsoft Dynamics AX to proces długofalowy, podczas którego dochodzi zarówno do parametryzacji procesów, jak i aplikacji. Jednak nawet odpowiednio ustawione parametry wydajnościowe systemu zmieniają się w czasie i zależą od liczby danych, ich układu, obciążenia generowanego przez użytkowników oraz charakteru ich pracy. W efekcie praca nad wydajnością jest procesem ciągłym i stanowi stały element serwisu i konserwacji rozwiązania. W odczuciu użytkowników nawet najbardziej wydajny system po wielu miesiącach rejestrowania transakcji może nie spełniać w tym zakresie oczekiwań.


W architekturze systemu Microsoft Dynamics AX wydajność zależy od wielu czynników.

Do najważniejszych z nich należą:

 • kod aplikacji (czy oprogramowanie do obsługi procesów lub formatek spełnia wymagania wydajnościowe specyficzne dla danych zgromadzonych w bazie)
 • wydajność serwerów aplikacji AOS
 • wydajność serwerów bazy danych (procesory, dostępna pamięć)
 • przepustowość sieci
 • konfiguracja bazy danych
 • konfiguracja aplikacji
 • organizacja pracy (np. uruchamianie tzw. „dużych przebiegów” poza normalnym czasem pracy największej grupy użytkowników)

Do głównych korzyści z audytu systemu Microsoft Dynamics AX można zaliczyć:

 • minimalizacja strat finansowych związanych z przerwą w działaniu kluczowego rozwiązania w organizacji
 • gwarancja nieprzerwanego dostępu do krytycznych aplikacji i danych klienta
 • większa wydajność operacyjna
 • zwiększenie bezpieczeństwa systemów biznesowych