Oferujemy w pełni kompleksowe usługi, dlatego nasze rozwiązania dostarczamy łącznie z całą infrastrukturą serwerową, dostępową i sieciową, zapewniając wieloprocesorowe serwery Hewlett Packard, macierze dyskowe i sieciowe systemy składowania danych.


Uważamy, że istotnym elementem w obszarze budowania infrastruktury są kwestie optymalizacji inwestycji oraz wymogi bezpieczeństwa informatycznego. Podstawową technologią stosowaną w naszych rozwiązaniach jest wirtualizacja infrastruktury IT światowego lidera w dziedzinie wirtualizacji – firmy VMware. Narzędzia do budowy infrastruktury wirtualnej tworzą jednolity obraz platformy sprzętowej, na którym działają systemy operacyjne oraz aplikacje, tzw. maszyny wirtualne.

Wdrożenie techniki wirtualizacji zasobów daje szereg korzyści:

  • obniżenie kosztów (TCO)
  • podniesienie dostępności aplikacji
  • ułatwienie wdrażania zmian i nowych aplikacji
  • podniesienie współczynnika wykorzystania zasobów do 50-70%
  • usprawnienie serwisu
  • ułatwienie zarządzania i administracji