Setki zrealizowanych projektów oraz wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem to podstawa wysokiej jakości naszych usług związanych z zarządzaniem projektami. 


Działamy w oparciu o sprawdzone standardy PMBoK oraz metodykę PRINCE2.

Oferujemy nasze wsparcie w następujących obszarach:

 • pracach przedprojektowych
 • inicjacji i organizacji projektu
 • zarządzania realizacją projektu
 • zamknięcia projektu
 • przeglądu efektów projektu
 • określeniu prac projektowych i analizie środowiska projektu

Zdajemy sobie sprawę, że kluczową rolę w zarządzaniu projektami odgrywa dobrze przygotowany zespół projektowy, wykazujący aktywną postawę i pełne zaangażowanie, a także zrozumienie procesów biznesowych Klienta oraz celów realizacji projektu. Szczególną wagę przykładamy do sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi w projekt – użytkownikami, zespołami merytorycznymi oraz kierownikami projektu po stronie Klienta i wykonawcy.

Zapewniamy naszym Klientom profesjonalnych menedżerów dedykowanych do prowadzenia prac projektowych, a także doświadczonych kierowników projektu, posiadających optymalne umiejętności niezbędne dla efektywnego zrealizowania zakładanych celów. Zawsze podkreślamy, że niezwykle istotnym czynnikiem powodzenia projektu jest także zaangażowanie Klienta, ponieważ to od aktywnej współpracy i wzajemnego zaufania zależy efektywność uruchomionych i planowanych projektów oraz skuteczność działających zespołów projektowych.


W ramach zarządzania projektami zapewniamy naszym Klientom:

 • realizację projektu przez doświadczony zespół menedżerów posiadających dużą wiedzę i umiejętności potwierdzone referencjami
 • wsparcie doświadczonego kierownika projektu posiadającego know-how w zakresie zarządzania, umiejętności komunikacji i pracy zespołowej oraz zdolność całościowego spojrzenia na przedsięwzięcie i identyfikacji ryzyk projektowych
 • działanie w oparciu o sprawdzone metodyki PMBoK oraz PRINCE2
 • wzrost bezpieczeństwa projektów w obszarze IT
 • indywidualne podejście do każdego projektu