Dotychczas rozwiązania ERP w ograniczonym zakresie umożliwiały wykorzystanie w pełni możliwości rozwiązań mobilnych lub wiązało się to z dodatkowymi kosztami. 

Czy to możliwe bez dużych nakładów finansowych?

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations pozwala pracować w przeglądarce internetowej (wymagania). Kiedy korzystamy więc z rozwiązania Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations odpowiesz brzmi: TAK!

Rozwiązanie Dynamics 365 for Unified Operations to standardowe rozwiązanie mobilne, które w łatwy sposób pozwala przedsiębiorstwom na Cyfrową Transformację i korzystanie z najnowszych rozwiązań i jednocześnie nie wymaga kosztownych inwestycji.    

Jak uruchomić aplikacje mobilne dla systemu w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations?

W standardzie systemu Dynamics 365 for Finance and Operations jest możliwe uruchomienie dedykowanych aplikacji mobilnych realizujących wybrane procesy biznesowe. 

Aplikację Microsoft Dynamics 365 Unified Operations można pobrać ze sklepu Google Play i zainstalować na urządzeniach np.: z system operacyjnym Android.

 

ms dynamics 365

 

W jakich procesach wspierają przedsiębiorstwo standardowe rozwiązania mobilne dostępne w Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations? 

Aplikacja pozwala na obsługę procesów biznesowych, które są już zaimplantowane w systemie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations oraz tworzenie nowych w zależności od wymagań biznesowych przedsiębiorstwa. 

Zobacz listę dostępnych aplikacji mobilnych w Dynamics 365 wspierających procesy biznesowe:

Dyrektor firmy - umożliwia wyświetlanie danych pracowników i kontaktowanie się z innymi pracownikami w organizacji.

Mój zespół - umożliwia wyświetlanie informacji o bezpośrednich podwładnych i pracownikach na dalszych szczeblach podwładności, a także wysyłanie feedback’u osobom w łańcuchach relacji służbowych.

Zatwierdzenie faktury - wyświetla listę faktur, które zostały przypisane przez proces przepływu pracy nagłówków faktur od dostawców do pracownika (workflow faktury). Można wyświetlić informacje o fakturze, a nawet szczegóły wiersza. W obszarze roboczym aplikacji można podjąć odpowiednie działania, aby przeprowadzić fakturę przez kolejne etapy przepływu pracy.

Zarządzanie wydatkami - pozwala użytkownikom szybko tworzyć nowe wiersze wydatków na dowolnych urządzeniach komórkowych za pomocą dołączonej fotografii paragonu. Alternatywnie użytkownicy mogą zarejestrować zdjęcie paragonu i później dołączyć je do raportu z wydatków. Pracownicy mogą również na swoich urządzeniach komórkowych tworzyć wydatki z raportów i nimi zarządzać, a następnie przesyłać je do zatwierdzenia i zwrotu.

Zatwierdzenie zamówienia zakupu - pozwala łatwo wyświetlać zamówienia zakupu i na nie reagować z urządzenia komórkowego. Umożliwia wyświetlanie i reagowanie na zamówienia zakupu poprzez akcje takie jak zatwierdzenie lub odrzucenie. Zamówienia zakupu wymagające zatwierdzenia przechodzą przez przepływ pracy zatwierdzania. Przepływ pracy może obejmować różne kroki, które wymagają wykonania różnych operacji przez jedną lub więcej osób. Na przykład osoba może być zobowiązana wykonać zadanie lub zatwierdzić zamówienie zakupu.

Wpis czasu projektu - umożliwia wprowadzanie i zapisywanie czasu realizacji projektu za pomocą urządzeń przenośnych.

Kontrola kosztów - menedżerowie centrów kosztów mają podgląd na działanie podległych im centrów. Mobilny obszar roboczy Kontrola kosztów zapewnia natychmiastowy podgląd wyników działania centrów kosztów poprzez porównanie kosztów rzeczywistych z kosztami budżetowymi. W widoku ekranu można przechodzić do stanów poszczególnych składników kosztów.

Dostępne zapasy - pozwala uzyskać wgląd w zapasy zarezerwowane i dostępne. Zazwyczaj firmy codziennie wykonują wiele wydań i przyjęć zapasów. Te przesunięcia cały czas zmieniają stan dostępnych zapasów. Mobilny obszar roboczy Dostępne zapasy pozwala widzieć stan dostępnych zapasów w całej organizacji, wykorzystując do tego dowolne urządzenie komórkowe. Niezależnie od tego, czy pracujesz w magazynie, zakupach, sprzedaży, produkcji czy administracji, lub czy masz inne role, informacje o dostępnych zapasach możesz sprawdzać w każdym miejscu i czasie. Mobilny obszar roboczy zapewnia natychmiastowy wgląd w stan dostępnych zapasów we wszystkich zakładach. Pokazuje m.in. dostępne zapasy w poszczególnych obiektach, bieżące rezerwacje materiałów oraz niezarezerwowane dostępne zapasy. Można również wpisać numery towarów, aby sprawdzić dostępność zapasów, i wykonywać filtrowane wyszukiwanie dostępnych produktów lub wariantów.

Zamówienia sprzedaży - umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o poszczególnych zamówieniach sprzedaży. Pozwala być na bieżąco z zamówieniami sprzedaży. Informacje te obejmują stan zamówienia, informacje kontaktowe odbiorcy oraz informacje kontaktowe osoby przyjmującej zamówienie. Mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży zapewnia natychmiastowy podgląd zamówień sprzedaży. Mobilny obszar roboczy oferuje dwa widoki pomagające dogłębnie analizować zamówienia sprzedaży.Można wyświetlić wszystkie zamówienia sprzedaży, zamówienia dla poszczególnych odbiorców albo informacje o określonym zamówieniu sprzedaży.

Portal współpracy z dostawcami - Dostawcy mogą być na bieżąco z zamówieniami zakupu, które zostały im wysłane do zatwierdzenia. Mogą również wyświetlać informacje o nowych i zaktualizowanych zamówieniach zakupu i osobach kontaktowych. Mobilny obszar roboczy Współpraca z dostawcami przekazuje dostawcom na bieżąco informacje o nowych zamówieniach zakupu, dzięki czemu widzą oni zamówienia zakupu i mogą na nie reagować w kliencie internetowym usługi Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise Edition. Obszar pokazuje różne informacje z zamówień zakupu, takie jak produkty, ilości i żądane daty dostawy. W zależności od konfiguracji konkretnego dostawcy są dostępne również wybrane informacje o cenach.  

Ekran aplikacji Dynamics 365 for Unified Operations

ekran dynamics

Wsparcie procesów biznesowych w standardowej wersji systemu Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations obejmuje wiele obszarów działania przedsiębiorstw wspieranych na urządzeniach mobilnych. Łatwość implantacji i natychmiastowa gotowość do obsługi wybranych procesów biznesowych w przedsiębiorstwie pozwala na szybką Transformacje Biznesową oraz osiąganie przewagi konkurencyjnej bez kosztowych inwestycji i odsuwaniu w czasie procesu Transformacji.

Mobilność rozwiązania i jego proste wdrożenie jest jednym z wielu dostępnych elementów w systemie Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, które składają się na jedno z najnowocześniejszych systemów ERP, a jednocześnie stanowią jego integralną całość. Realizacja systemu informatycznego przedsiębiorstwa jako jednolitego rozwiązania upraszcza architekturę oraz wpływa znacząco na obniżenie TCO.

 

e-max.it: your social media marketing partner