Proces rekrutacji to dzisiaj nie tylko znalezienie odpowiedniego pracownika. Proces rekrutacji to także budowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy, do którego warto aplikować oraz z którym warto rozmawiać.

Dlatego właśnie moduł Attract nie jest zwykłym narzędziem do rekrutacji. Jest czymś zacznie więcej – narzędziem wspierającym budowanie wizerunku firmy jako profesjonalisty dbającego o swoich pracowników i szanującego kandydatów niezależnie od wyniku procesu rekrutacji.

Moduł Attract ściśle współpracuje z portalami wspomagającymi rekrutacji takimi jak LinkedIn, Indeed czy Monster. Po zdefiniowaniu stanowiska, na które szukamy kandydata i wprowadzeniu stosowanego opisu możliwe jest powiązanie nowoutworzonego wakatu z korespondującym ogłoszeniem na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.

zrzut 1

zrzut 2

W prosty sposób do projektu rekrutacyjnego dodawane są osoby wchodzące w skład zespołu realizującego proces rekrutacji. Może to być manager rekrutujący, jedna lub więcej osób przeprowadzających rozmowę, rekruter itd.  

zrzut 4

Zarządzanie kandydatami zostało uproszczone maksymalnie. W przypadku połączenia wakatu z odpowiednim ogłoszeniem na portalu wspomagającym rekrutacje, wszelkie aplikacje związane z tym ogłoszeniem mogą zostać skonwertowane na aplikacje w module Attract. W przypadku braku powiązania kandydaci mogą zostać zaimportowani z szablonu Excel lub też wprowadzeni ręcznie.

zrzut 5

Kandydaci mogą otrzymać powiadomienia poprzez e-mail o krokach w procesie rekrutacji. Dodatkowo każdy kandydat otrzymuje dostęp do portalu, który daje możliwość podglądu bieżącego statusu rekrutacji oraz może być kanałem komunikacji z zespołem rekrutującym. Oczywiście w pierwszych krokach procesu rekrutacji do systemu trafiają wszelkie dokumenty dostarczone przez kandydata takie jak CV czy list motywacyjny. Zarządzający kandydatem w module Attract korzysta także z wbudowanej integracji z LinkedIn – Dynamics 365 korzysta z danych kandydata na profilu LinkedIn i udostępnia je w module Attract. Na etapie Screning kandydatowi mogą zostać zaproponowane wstępne terminy rozmów kwalifikacyjnych. Informowanie kandydata o zmianach procesie rekrutacyjnym, w którym bierze udział, realizowane jest poprzez powiadomienia e-mail, a odpowiedzi kandydat może wykonać także przy użyciu telefonu komórkowego.

zrzut 6

zrzut 7

W kolejnym kroku następuje zaplanowanie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby uczestniczące w rozmowach kwalifikacyjnych mogą być tymi samymi, które zostały wskazane jako zespół rekrutacyjny, choć do przeprowadzania samych rozmów kwalifikacyjnych mogą zostać dodane także osoby spoza zespołu rekrutacyjnego. 

zrzut 8

Zaplanowanie terminów rozmów kwalifikacyjnych odbywa się z uwzględnieniem zaproponowanych kandydatowi dat. Rozmowy kwalifikacyjne mogą być zarówno spotkaniami tradycyjnymi jak i spotkaniami Skype for business. Wbudowana integracja z Office 365 zapewnia wymianę informacji o planowanych spotkaniach między kalendarzem zespołu rekrutacyjnego a osobą planującą spotkania. 

zrzut 9

Członkowie zespołu rekrutacyjnego, po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej, mogą zalogować się do Dynamics 365 w celu zapisania jej wyników, wskazania mocnych i słabych stron kandydata i określenia swojej opinii na jego temat. Końcowym etapem procesu rekrutacji jest podjęcie decyzji czy kandydat otrzyma ofertę pracy. Jeśli wynik rekrutacji jest pozytywny dla kandydata zostaje przygotowana oferta zatrudnienia, którą kandydat akceptuje bądź odrzuca.

zrzut 12

zrzut 14

Już wkrótce Microsoft Dynamics 365 for Talents uzupełniony zostanie o dodatkową funkcjonalność Offer dającą możliwość zarządzania ofertami dla kandydatów oraz zapewni komunikację z kandydatem odnośnie przedstawionej oferty. Jako uzupełnienie procesu rekrutacji niedługo dostępna będzie także funkcjonalność Gauge dająca możliwość przeprowadzania testów i ankiet także w procesie rekrutacji. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz inne artykuły Marty Poniatowskiej dotyczące Microsoft Dynamics 365 for Talent:

e-max.it: your social media marketing partner