Zatrudnienie kandydata to połowa sukcesu. Druga połowa to zatrzymanie pracownika oraz szybki i „bezbolesny” proces adaptacji. 

W tym zakresie Microsoft Dynamics 365 for Talents także przychodzi z pomocą oferując moduł Onboard. Onboard umożliwia utworzenie dowolnej ilości przewodników dla nowozatrudnionych pracowników.

onboard1

Przewodniki mogą być tworzone przy wykorzystaniu wcześniej zdefiniowanych szablonów bądź też krok po kroku definiowane od początku. 

Utworzenie nowego przewodnika na podstawie szablonu jest bardzo proste, wystarczy podać dane osoby, dla której przewodnik jest tworzony oraz wskazać szablon, który będzie bazą dla nowego przewodnika.

onboard2

Każdy przewodnik zawiera część powitalną, gdzie możliwe jest powitanie nowego pracownika w firmie oraz poinstruowanie, w jaki sposób nowozatrudniona osoba może posługiwać się przewodnikiem. Krok po kroku zdefiniowane są działania do wykonania, osoby, z którymi należy się kontaktować w przypadku pytań lub wątpliwości (tzw. mapa kontaktów) oraz zasoby z których pracownik może korzystać podczas pierwszych dni w pracy.

onboard3

Przewodnik wysyłany jest na adres e-mail pracownika, który został podany w procesie tworzenia przewodnika. Oznacza to, że przewodniki ułatwiające pierwsze dni w pracy mogą być tworzone i wysyłane do osób, które jeszcze nie rozpoczęły pracy.

onboard4

Tworzenie przewodnika powitalnego dla pracownika daje możliwość zaangażowania także pracowników firmy w proces onboardingu i wyznaczania zadań związanych z adaptacją nowego pracownika. Zadania takie pojawiają się w obszarze roboczym pracowników.

onboard5

Wszelkie działania wykonane przez uczestników procesu adaptacji pracownik działu HR nadzorujący proces obserwuje na bieżąco.

onboard6

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zobacz inne artykuły Marty Poniatowskiej dotyczące Microsoft Dynamics 365 for Talent:

e-max.it: your social media marketing partner