Zmiany w JPK od 2018. Ministerstwo Finansów opublikowało nową wersję struktury logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dedykowanego dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - JPK_VAT (3), która obowiązywać będzie od stycznia 2018.

Bonair posiada autorskie rozwiązanie pozwalające na generowanie i wysyłanie sprawozdań JPK (poznaj rozwiązanie JPK Bonair) w nowym formacie.

 Kogo obejmują zmiany JPK w 2018?

Zmiany te dotkną wszystkich podatników VAT. Zarówno podmioty zobowiązane w chwili obecnej do składania JPK_VAT (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawową definicją) jak i pozostałych podatników (mikroprzedsiębiorstwa).

Jakie zmiany w generowaniu JPK wprowadzono?

Główne różnice to przekazywane do Ministerstwa dane definicyjne w nagłówku (dodano nazwę systemu księgowego, zrezygnowano z informacji o numerze regon, urzędzie czy walucie), teleadresowe przedsiębiorstwa składającego plik (wprowadzono adres email usuwając jednocześnie konieczność wykazywania pełnego adresu) oraz zmiany w typach danych, definicjach formularza i wersji schematu.

Ważną zmianą nowego schematu jest wprowadzenie odmiennej niż dotychczas logiki numeracji korekt, zgodnie z którą od nowego roku deklaracja pierwotna przekazywana będzie z numerem 0 a jej korekty muszą otrzymać następujące po sobie numery.

Jakie zmiany dla użytkowników rozwiązania JPK Bonair dla Microsoft Dynamics?

Wszystkie zmiany struktury pliku uwzględnione zostały również w naszym rozwiązaniu JPK dla systemu Microsoft Dynamics AX i 365, umożliwiając użytkownikom zdefiniowanie obowiązywania zmian w danym przedziale czasowym. Generując dane przekazywane do Ministerstwa system wybierze odpowiedni schemat i przekaże wymagane informacje zgodne ze schematem obowiązującym w okresie raportowania.

W przypadku zmian dotyczących schematu numeracji korekt, nasze rozwiązanie modułu JPK dla systemu Microsoft Dynamics AX wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, proponując wygodną kontrolę numeracji korekt opartą na historii złożenia kolejnych wersji plików XML, gromadzonej w programie.

Masz pytania? Napisz do nas

e-max.it: your social media marketing partner