Nowe stawki i wskaźniki w 2018 r.

W 2018 roku zmianie uległy następujące stawki i wskaźniki:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę - 2100,00
  • minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług - 13,70 zł za godzinę
  • współczynnik do obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2018 r dla oosby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy - 20,92
  • kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 133.290
  • ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe - 11.107,50
  • podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych - maksymalna podstawa 2.665,80 zł, minimalna podstawa 1.575
  • wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego - 97,7 %

Jak dostosować System ERP do nowych wskaźników i stawek

Stawki i wskaźniki stosowane przy obliczeniach wynagrodzeń bazują na sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju bądź są uzależnione od innych zmiennych np. czasu do przepracowania w 2018 roku.

To powoduje, że wraz z nowym rokiem ulegają zmianie niektóre wskaźniki i stawki stosowane przy wyliczeniach wynagrodzeń.

Nowoczesne systemy informatyczne powinny gwarantować możliwość wykonywania zmian wskaźników bez konieczności wykonywania zmian programistycznych.

Dostosowanie się do corocznych zmian limitów w Systemie HR dostarczanym przez Bonair nie wymaga zmian programistycznych i może być wykonana przez Użytkownika Systemu. Elastyczność naszego Systemu daje możliwość szybkiego dostosowania się do nowo obowiązujących parametrów. Przyjazny interface pozwala, aby Użytkownik w intuicyjny sposób w Ustawieniach Systemu HR wprowadził informację o nowych wartościach. W tym celu w Składnikach stałych należy założyć nową pozycję wprowadzając datę od kiedy ma obowiązywać nowy parametr oraz jego wartość.

Więcej informacji o naszym rozwiązaniu znajdziesz na stronie http://www.bonair.com.pl/co-oferujemy/obsluga-kadr-i-plac.html

Masz pytania? Napisz do nas

e-max.it: your social media marketing partner