Narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi powinno być łatwe i przyjemne w obsłudze a zarazem dawać pełen obraz organizacji tak aby mogła ona reagować na bieżąco na zmieniające się warunki. Dziś powiem dlaczego Microsoft Dynamics 365 for Talents jest narzędziem wartym rozważenia.  

Podstawowy moduł do zarządzania zasobami ludzkimi

podstawowy moduł do zarządzania zasobami ludzkimi

Budowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi

Każda organizacja, która chce w sposób skuteczny zarządzać zasobami ludzkimi, powinna zbudować strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Praca z podstawowym modułem zarządzania zasobami ludzkimi w aplikacji Microsoft D365 for Talents rozpoczyna się od zdefiniowania podstawowych elementów takich jak: działy, stanowiska, pozycje oraz struktura organizacyjna. Są to elementy wyjściowe do pozostałych elementów modułu.

zarządzanie zasobami ludzkimi 2

Zarządzanie wynagrodzeniami i dodatkami motywacyjnymi

Jednym z ważniejszych zadań każdego działu HR jest zbudowanie takiej strategii zarządzania zasobami ludzkimi aby zatrzymać najlepszych prac pracowników i ich motywować. Microsoft Dynamics 365 for Talents wspiera działy HR także w tym zakresie oferując narzędzia do budowania siaki płac opierające się na systemie stałych wynagrodzeń oraz na systemie wynagrodzeń o zmiennej wysokości.

zarządzanie zasobami 3

Jasny i przejrzysty system wynagradzania uzależniony od efektów jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi motywacyjnych. Oprócz siatki stałych wynagrodzeń dla każdego z pracownika możliwe jest zdefiniowanie bonusów i premii uzależnionych od efektów i przypisanie ich wybranym pracownikom. Dzięki temu pracownik dokładnie wie kiedy i za co otrzyma premie.

zarządzanie zasobami 4

Jako dodatki motywacyjne rozumiane są także dodatki i świadczenia pozapłacowe pracownika takie jak prywatne ubezpieczenie zdrowotne, plany emerytalne czy samochód służbowy.

zarządzanie zasobami 5

Wszystkie powyższe składniki wynagradzania pracownika przypisane pracownikowi w Microsoft Dynamics 365 for Talents mogą w prosty sposób zostać zintegrowane z modułem do naliczania płac. Ogromną zaletą takiego rozwiązania jest natychmiastowa informacja na temat zmian w wynagrodzeniu pracownika bez konieczności ręcznego wprowadzania tych informacji na listę płac.

Dzięki zarządzaniu wynagrodzeniami i bonusami w module Talents Managerowie mają na bieżąco dostęp do informacji o finansowych i pozafinansowych elementach wynagrodzenia swojego zespołu i mogą na bieżąco podejmować decyzje dotyczące budżetu swojego zespołu oraz ewentualnych dodatkach motywacyjnych.

Rozwój i szkolenia pracowników

Kolejny elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest rozwój i szkolenia pracowników. Microsoft D365 for Talents wspiera organizacje poprzez udostępnianie narzędzi służących do oceny kwalifikacji pracownika wraz z identyfikacją braków w wykształceniu lub umiejętnościach wymaganych na zajmowanym stanowisku, definiowaniu celów wynikających bezpośrednio z oceny kwalifikacji lub celów związanych z osiągnięciem wyników, organizacji przeglądów okresowych wyznaczonych celów i wreszcie oceny realizacji wyznaczonych celów. Narzędziami wspomagającymi rozwój i osiąganie wyznaczonych celów może być system szkoleń i/lub system spotkań mentoringowych.

 

zarzadzanie zasobami 6

Portal pracowniczy

Niezwykle istotnym elementem każdego systemu do zarządzania zasobami ludzkimi jest możliwość samodzielnego zarządzania swoimi zadaniami, celami, szkoleniami etc. Portal samoobsługowy modułu Talent jest narzędziem, które każdemu pracownikowi zapewni bieżący wgląd we własne elementy pracy wykonane lub zaplanowane, a także jest doskonałym narzędziem komunikacji pomiędzy pracownikiem, managerem a działem HR.

zarzadzanie zasobami 7

Portal managera

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach managerskich mają dodatkowo dostęp do portalu z informacjami o swoim zespole. To z tego miejsca managerowie mogą zarządzać celami i zadaniami swojego zespołu, obserwować wyniki zespołu i na bieżąco reagować na otrzymane informacje.

zarządzanie zasobami 8

Analizy i raportowanie

Analizowanie zebranych danych i wyciąganie wniosków z otrzymanych rezultatów stanowi podstawę do zmian lub utrzymania dotychczasowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi. Raporty są niezbędnym, codziennym narzędziem pracy managerów dającym informacje na temat działań zespołu.

Microsoft Dynamics 365 for Talents udostępnia potężne narzędzie do analizowania zebranych danych. Analizy wykonywane są przez wbudowane narzędzie Power BI, które dostarcza kompleksowej informacji o pracownikach. Raporty zawierają wizualizacje danych każdego z obszarów, co pozwala na lepsze zrozumienie posiadanych zasobów i skuteczniejsze zarządzanie pracownikami.

zarzadzanie zasobami 9

zarzadzanie zasobami 10

zarzadzanie zasobami 11

 

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zobacz inne artykuły Marty Poniatowskiej dotyczące Microsoft Dynamics 365 for Talent:

e-max.it: your social media marketing partner