logo FIS2014Konferencja Fund Industry Summit odbędzie się 13 listopada br. w Warszawie. Bonair będzie jednym z partnerów tego wydarzenia, prezentując system do wyceny i zarządzania aktywami dla rynków kapitałowych.

Konferencja FIS to okazja do poznania osób podejmujących strategiczne decyzje w firmach inwestycyjnych i ich otoczeniu, których celem jest ułatwienie podejmowania decyzji i wdrażania ich w życie.

Tematem przewodnim spotkania będą nadchodzące zmiany na rynku funduszy oraz wskazywanie optymalnych sposobów na ich implementację. Ponadto prelegenci zwrócą uwagę na poszukiwanie pomysłów na rozwój biznesu, nowych modeli funkcjonowania instytucji finansowych i przenoszenie na polski rynek najlepszych globalnych praktyk związanych z działalnością funduszy inwestycyjnych i asset management.

Uczestnikami wydarzenia będą prezesi i członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający i dyrektorzy pionów. Patronatami honorowymi wydarzenia są Komisja Nadzoru Finansowego, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami i CFA Society Poland.

Zachęcamy do udziału w konferencji i odwiedzenia naszego stoiska!

Więcej informacji możena uzyskac na stronie: http://fispoland.com/

e-max.it: your social media marketing partner