Firma Bonair wdrożyła w Krakowskim Banku Spółdzielczym System Informatyczny Obsługi Kredytów Preferencyjnych z dopłatami ARiMR - SI-OKP. System umożliwia obsługę kredytów udzielonych w ramach krajowych programów pomocowych, kredytów inwestycyjnych oraz klęskowych z dopłatami do oprocentowania. SI-OKP usprawnia również obsługę kredytów z dopłatami do kapitału oraz poszczególnych programów pomocowych z pomocą de minimis, uwzględniając specyfikę warunków udzielania kredytów i zasad stosowania dopłat.

Ważną funkcją systemu SI-OKP jest wspomaganie obsługi sprawozdawczości do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jest on odpowiedzialny za rejestrację wniosków o rezerwację limitu, rejestrację i monitorowanie kredytów, oraz występowanie z zapotrzebowaniem na dopłaty i ich rozliczanie. Zanim zrealizowano wdrożenie w KBS, cała skomplikowana sprawozdawczość, jaką Bank musiał realizować na potrzeby ARiMR w związku z obsługą kredytów preferencyjnych, odbywała się za pośrednictwem centralnego systemu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Krakowski Bank Spółdzielczy to lider wśród banków spółdzielczych działających w Polsce. Instytucja o 115-letniej tradycji, oparta wyłącznie o własny, polski kapitał, oferuje nowoczesne produkty i usługi bankowe oraz ubezpieczeniowe za pośrednictwem 36 oddziałów, 35 filii oraz licznych punktów obsługi klienta.

e-max.it: your social media marketing partner