czsw logo
Centralny Zarząd Służby Więziennej
(CZSW) w Warszawie zdecydował się na implementację modułu AX Honoraria 2012 w ramach budowy i wdrożenia elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na platformie Microsoft Dynamics AX 2012. Celem wdrożenia jest usprawnienie rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowniczą CZSW. Partnerem wdrożeniowym została firma Bonair SA.

Wdrożenie modułu AX Honoraria 2012 umożliwi Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej sprawną rejestrację danych kadrowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń, potrąceń i kosztów. Dzięki pełnej integracji modułu z innymi funkcjonalnościami systemu Microsoft Dynamics AX, pracownicy CZSW będą wpisywać dane tylko raz, bez konieczności ich dublowania w innych interfejsach rozwiązania. Centralny Zarząd Służby Więziennej zyska również narzędzie, które dopasowuje się do indywidualnych potrzeb organizacji i aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce. Planowana liczba użytkowników końcowych rozwiązania to 2100 osób.

- Cieszymy się, że Centralny Zarząd Służby Więziennej właśnie nam powierzył realizację wdrożenia rozwiązania wspierającego w obsłudze kadr i płac – komentuje Daniel Olejniczak, Wiceprezes Zarządu, Bonair SA. 

e-max.it: your social media marketing partner