BONAIR jako dostawca systemów ERP i Złoty Partner Microsoft Dynamics oferuje kompleksowe rozwiązanie do przygotowania oraz wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. 

Rozwiązanie do przygotowania i wysłania JPK oferowane przez Bonair składa się z dwóch komponentów:
• rozszerzenia AX JPK GENERATOR dla systemu Microsoft Dynamics AX w wersjach 3.0, 4.0, 2009 oraz 2012 przygotowującego i walidującego pliki JPK zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.
• uniwersalnej aplikacji JPK-Export, która umożliwi Państwu wysyłkę wcześniej przygotowanych Jednolitych Plików Kontrolnych do repozytorium Ministerstwa Finansów oraz pobieranie Urzędowego Potwierdzenia

 

Odbioru wysłanych dokumentów. Pliki JPK mogą być przygotowane przez dowolne rozwiązanie z dowolnego systemu ERP.

Zadaniem aplikacji AX JPK GENERATOR jest przygotowanie i walidacja pliku xml zawierającego dane JPK. Zadaniem usługi JPK-Export jest realizacja algorytmów zapewniających odpowiednie zabezpieczenie tych danych podczas transmisji, uwierzytelnienie nadawcy oraz właściwą wymianę danych z serwisami Ministerstwa Finansów. 

Pliki JPK, wygenerowane przez AX JPK GENERATOR z systemu Microsoft Dynamics AX lub inne rozwiązanie z innego systemu ERP, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów, są na żądanie uprawnionego operatora pobierane przez usługę JPK-Export z określonego (konfigurowalnego) katalogu, a następnie przygotowywane do wysyłki w sposób określony w specyfikacji interfejsów Ministerstwa Finansów, tj. kompresowane, dzielone, szyfrowane i podpisywane - zgodnie z zasadami podpisu elektronicznego. Każda próba przesłania danych jest logowana do pliku.

e-max.it: your social media marketing partner