uknf logoBonair podpisał umowę na wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics AX 2012 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). System ERP będzie wspierać UKNF w obszarze finansów, księgowości i controllingu.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Oferta Bonair uzyskała maksymalną liczbę punktów i wygrała z propozycjami konkurentów. Przetarg dotyczył zakupu usług wdrożenia z prawem opcji na zakup licencji.

- Cieszymy się, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powierzył nam wdrożenie Dynamics AX w obszarze finansowo-księgowym. System zostanie dostosowany do specyfiki działania instytucji – komentuje Justyna Wiśniewska, opiekun klienta w Bonair SA.

e-max.it: your social media marketing partner