BI Office - wersja 6 |Rozwijanie analityki w przedsiębiorstwie

Kompletna platforma analityczna umożliwia lepsze podejmowanie decyzji w organizacji. Obsługuje ona zinformatyzowane modele danych – stabilne i dokładne oraz modele danych, które może szybko stworzyć każdy użytkownik. Takie podejście zapewnia równowagę pomiędzy scentralizowanym, zarządzanym bezpieczeństwem, a samoobsługą. 

Pozwala ono również na skalowanie produktu pod kątem tysięcy użytkowników, w postaci pojedynczej instalacji, w niewiarygodnie krótkim czasie. Wersja 6 BI Office rozwija to podejście, oferując szeroki zakres funkcji upraszczających złożoność i umożliwiających przedsiębiorstwu wspólne rozwiązywanie trudnych problemów i podejmowanie lepszych decyzji.

Kompletne zarządzanie
BI Office jest już wysoce skalowalną, najlepszą w swojej klasie platformą na bazie serwera, zarządzającą bezpieczeństwem i zapewniającą kompletną telemetrię w użytkowaniu. Nowe funkcje wersjonowania i rejestrowania przebiegów zmian umożliwiają jeszcze lepsze zarządzanie danymi. Wersjonowanie pozwala użytkownikom na zapisywanie nowych wersji istniejącej zawartości obiektów i upraszczanie zarządzania plikami przy jednoczesnym zachowywaniu wcześniejszych konfiguracji danych. Rejestrowanie przebiegów zmian pozwala użytkownikom i administratorom na śledzenie kiedy, gdzie i przez kogo używana była jakaś treść. Dodatkowe rozszerzenia meta danych poprawiają bezpieczeństwo i zwiększają niezawodność określonych modeli danych.

Analiza prognostyczna
Nie trzeba być analitykiem danych, żeby korzystać z naszych nowych funkcji analizy prognostycznej. Zaawansowana analityka, zawierająca funkcje w języku programowania R, staje się dostępna na wszystkich poziomach umiejętności dzięki prostocie kreatorów. Na podstawie własnych modeli danych można tworzyć modele przewidujące, grupujące i prognostyczne. Entuzjaści języka programowania R mogą także korzystać z opcji otwartego skryptu, w celu dalszego dostosowania modelu danych do swoich potrzeb.

Inteligentna infografika
Tradycyjna infografika zaledwie wyświetla zaktualizowane obrazy stosunkowo statycznych wyników. W wersji 6 BI Office, użytkownicy mogą teraz tworzyć połączenia „bezkodowe” z obrazem dynamicznym i infografiką tekstową. Uwalnia to odbiorców tablic wskaźników od badania potencjalnie skomplikowanych scenariuszy przy użyciu obszernego, lecz prostego interfejsu.

Nowe wizualizacje pogłębiające analitykę
Pomimo, że wiele rozwiązań analityki biznesowej może tworzyć interesujące wizualizacje, wizualizacje w wersji 6 BI Office są poparte obszernymi zestawami danych i mogą uprościć tradycyjnie złożone analizy. Nowe wizualizacje Sunburst i Tree Map, w połączeniu z zaawansowanym filtrowaniem w wielu wymiarach, zapewniają bieżący wgląd w duże zestawy danych.

Dynamiczny tekst
Dodawanie komentarzy do widoków i tablic wskaźników jest banalną czynnością. Wersja 6 BI Office pozwala użytkownikom na publikację wspomnianych uwag z wbudowanym dynamicznym tekstem, wnosząc interaktywność do analizy. Użytkownicy mogą także dodawać własne obliczenia lub etykiety do widoku lub tablicy wskaźników oraz modyfikować je przy pomocy nowych danych lub warstw.

Ulepszone tworzenie modelu danych
Wersja 6 BI Office pozwala analitykom na tworzenie na serwerze modeli danych w pamięci. W celu zapewnienia bezpiecznego środowiska, dane nie są nigdy przenoszone na pulpit. Wszystkie ważne łączniki mogą służyć jako źródła danych, włączając w to istniejące widoki BI Office z OLAP lub modeli w pamięci. Pomagając użytkownikom w zrozumieniu samej ilości danych, które mogą generować niektóre źródła, wersja 6 BI Office zawiera z góry zdefiniowane modele, dzięki czemu użytkownicy nie muszą konfigurować ich samemu.

Współpraca społeczna
Komunikowanie obserwacji lub wytyczanie kierunku może stanowić wyzwanie. Przy użyciu nowych narzędzi socjalnych użytkownicy mogą dodawać komentarze na poziomie komórki lub w całej organizacji, korzystając ze standardowych narzędzi socjalnych takich jak Yammer, Jive i Chatter. Ponadto, nowe zalecenia dotyczące zawartości w całej organizacji dobierają najlepszą zawartość i odfiltrowują szum. Wymienione możliwości współpracy wzbogacają rozmowy i udostępniają wspólne doświadczenie dla wspólnych korzyści.

Jak przejść na wersję 6 BI Office – kolejne kroki
Przejście na wersję 6 jest tak samo proste, jak zmiana połączenia do nowej instalacji wersji 6 BI Office. Na stronie internetowej pyramidanalytivs.com można wypróbować wersję 6 BI Office już dzisiaj lub zaktualizować swoją dotychczasową instalację.

 

e-max.it: your social media marketing partner